Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Projekty

Cesta: Titulní stránka > Projekty

Kontakt

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235

e-mail: info@muzemklatovy.cz

ID datové schránky: cnurb82 


Malý retro katalog...

Milí příznivci klatovského muzea,
vzhledem k tomu, že nám současná situace stále nedovoluje muzeum otevřít a nemáte tak možnost vidět aktuální retro výstavu, tak jsme připravili malý retro katalog, který alespoň částečně, snad i se špetkou humoru a díky ochotě našich průvodkyň, přiblíží naši výstavu. 😉
/muzeumkt/user/2021/Malý retro katalog.pdf

Výstava "Retro"

Od 18. prosince 2020 je muzeum pro veřejnost UZAVŘENO!!! Po uvolnění opatření bude výstava "Retro" pro veřejnost znovu otevřena.

Od 3. prosince 2020 do 28. března 2021 výstava "Retro - výstava z dějin hmotné kultury 60.-80. let 20. století

 
/muzeumkt/user/2020/Retro.pdf

Výstavou Vás provedou naše usměvavé "retro" průvodkyně  
 

Nabídka

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji - podrobně zde: publikace

Spolupracujeme

Přehled spolupracujících institucí naleznete zde

Doporučujeme


Šumava
Klatovsko - aktuality, kultura, sport

Projekty

Dokončení projektu z programu ROP NUTS II Jihozápad "Expozice lidové architektury v Chanovicích - úprava veřejného prostranství a jeho odvodnění" 

   15. června 2010 byla fyzicky dokončena realizace projektu klatovského muzea „Expozice lidové architektury v Chanovicích – úprava veřejného prostranství a jeho odvodnění.“ Jde sice  o střední projekt v rámci budování chanovického skanzenu, ale se značným vlivem na zvýšení kvality návštěvnického servisu.
   Jeho základním cílem je odvodnění plochy a prostorů, kam může vstoupit návštěvník, zpevnění obslužné komunikace, zvýšení úrovně informovanosti cestou velkých informačních tabulí, popisek u jednotlivých objektů a také prostřednictvím zvukového informačního stojanu, který nabízí tři spoty ve čtyřech jazycích. Prostředí uvedené expozice dále vylepšily nádoby pro tříděný odpad, lavičky pro odpočinek a stojany pro odložení kol. Provoz Expozice lidové architektury v Chanovicích propaguje jednoduchá skládačka a sada pohlednic, na kterých je předtištěn základní informační text o skanzenu. Tyto propagační materiály rozeslalo klatovské muzeum v dubnu 2010 na informační centra v Plzeňském kraji a do sousedního strakonického okresu.

   Popsaný projekt byl zpracován v červenci 2008 a formou projektové žádosti předložen k podpoře realizace v programu „Regionální operační program NUTS II Jihozápad“. V závěru roku 2008 byl projekt vyhodnocen jako přijatelný pro realizaci a podporu. K zahájení projektu došlo v březnu 2009, zcela ukončen byl v červnu letošního roku. Jeho konečný rozpočet je 653.584,25 Kč.

    Realizace dlouhodobého projektu výstavby skanzenu byla zahájena v roce 1993 převodem pozemku od Obce Chanovice na klatovské muzeum. V letech 1994 – 2010 se podařilo přenést a znovu postavit 15 objektů a další památky lidové architektury na svoji šanci ještě čekají v depozitářích muzea.

Expozice lidové architektury v Chanovicích – transfer a rekonstrukce roubené obytné chalupy Těšetiny čp. 12  realizace v letech 2009 – 2012 podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad, Směr budoucnost – cíl prosperita

      Záchranu tohoto objektu přenesením do chanovického skanzenu řešilo klatovské muzeum od roku 2000. Původní majitel měl sice zájem na sejmutí památkové ochrany a demolici této nemovité kulturní památky, ale k té spíše docházelo samovolným způsobem. Další vlastník pozemku a objektu pomohl alespoň s administrativním vyřešením souhlasu Ministerstva kultury České republiky s přemístěním a znovupostavením chalupy na ploše skanzenu.

     Roubený objekt se podařilo zaměřit a kresebně dokumentovat a také u něj provést podrobnou fotodokumentaci (2001). Zároveň bylo potřeba vyřídit stavební povolení pro vlastní demolici v Těšetinech  (2008) a také pro nové provedení stavby v Chanovicích (2004).

     Velkou šancí pro realizaci záměru a splnění plánu klatovských muzejníků bylo vyhlášení 3. výzvy programu Regionálního operačního programu  NUTS II Jihozápad, který podpořil revitalizaci památek a  využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Zpracovaná projektová žádost včetně požadovaných příloh byla předána do kanceláře Územního odboru implementace programu v Plzni dne 28. července 2008. 8. září 2008 obdrželo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti navrženého projektu a během ledna 2009 se dolaďovala smlouva o realizaci a podpoře našeho záměru. Obytná roubená chalupa Těšetiny čp. 12 byla na místě rozebrána v srpnu 2009 a ještě před koncem tohoto roku byly na novém místě zrealizovány základy a kamenný sokl pod vlastní objekt. Znovupostavení chalupy se sice z důvodu častého vlhkého počasí a potřeby velké výměny fyzicky dožilé dřevní hmoty zdrželo o dva roky, ale v květnu roku 2012 po kolaudačním řízení je objekt součástí návštěvnické trasy v Expozici lidové architektury v Chanovicích.

     Návštěvnici měli možnost poprvé se seznámit i s jeho vnitřní částí v sobotu 7. července 2012 při příležitosti jubilejního 10. ročníku Dne řemesel – řemeslné přehlídky Plzeňského kraje.

 

Expozice lidové architektury v Chanovicích
Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech.
Prezentace dobových forem bydlení, zemědělských činností, podomácké výroby a řemesel na vesnici v období druhé poloviny 18. století až první poloviny 20. století.

 

Pověřené odborné regionální pracoviště Plzeňského kraje pro dokumentaci tradiční lidové kultury a péči o ni.

Personální zajištění: 

Václava Soupírová - dokumentátor projevů TLK; tel.: 376 326 354; e-mail: soupirova.muzeum@email.cz
Libor Kodýdek - dokumentace projevů hmotné lidové kultury; tel.: 376 326 362, 376 323 525; e-mail: kodydek.muzeum@email.cz
Mgr. Ivana Sieberová - etnograf; tel.: 376 326 354; e-mail: sieberova.muzeum@email.cz
Mgr. Luboš Smolík - vedoucí projektu; tel.: 376 326 351; e-mail: smolik.muzeum@email.czKontakt:

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace  
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz