Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Projekt Tradiční lidová kultura regionů Klatovy – Cham

Kontakt

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235

e-mail: info@muzeumklatovy.cz

ID datové schránky: cnurb82 

 

 

 

Výstava: "Posedlí čajem a Orientem"

Od 29. května do 8. září 2024
 
/muzeumkt/user/2024/orient_pozvanka.pdf

Online katalog knihovny

Nabídka

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji - podrobně zde: publikace


Spolupracujeme

Přehled spolupracujících institucí naleznete zde

Doporučujeme


Šumava
Klatovsko - aktuality, kultura, sport

Projekt Tradiční lidová kultura regionů Klatovy – Cham

Projekt č. 323

Tradiční lidová kultura regionů Klatovy a Cham

Traditionelle Volkskultur der Regionen Klatovy und Cham   

V roce 2021 započala realizace projektu Tradiční lidová kultura regionů Klatovy – Cham. Projekt připravili pracovníci klatovského muzea ve spolupráci s kolegy z Odboru kultury Zemského úřadu v Chamu. Jeho cílem je shromáždění dat a informací z oblasti tradiční lidové kultury regionu Klatovy a sousedního bavorského regionu Cham a pomocí nově zřízené expozice na Klatovsku a v Neukirchenu přiblížit prvky lidové regionální kultury veřejnosti.

Prostřednictvím společného konceptu dojde ke zpracování materiálů a ke zřízení společné expozice, která návštěvníkům přiblíží historii regionu a představí historické exponáty z různých epoch. Nově vytvořená expozice osloví návštěvníky svým zajímavým ztvárněním přibližujícím jak architekturu, sochařství, malířství, užité umění, literární díla, oblečení, vynálezy, či pokrmy, tak i myšlenky, rčení, přísloví, zvyky, tradice a dovednosti v tradičních řemeslech. Nosným prvkem expozice budou tradiční řemesla regionu. Součástí expozice bude infokiosek, který nabídne podle zvoleného klíče možnosti vyhledávání informací k tradiční lidové kultuře v jihozápadních Čechách včetně obrazových dokladů.  

Projekt je z 85 % spolufinancován z Programu přeshraniční spolupráce ČR–Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 2014–2020, 5 % české části z rozpočtu MMR ČR a zbylých 10 % v ČR a 15 % v Bavorsku spolufinancovaly Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech a Landkreis Cham.

 Archiv 1

Archiv 2 

 

Tradiční rukodělná výroba a nemateriální kulturní dědictví Plzeňského kraje

CZ - část 1   CZ - část 2   CZ - část 3

 

Tradiční lidová kultura regionů Klatovy - Cham. Průvodce expozicí  

CZ verze    DE verze

Skládačka Expozice tradiční lidové kultury regionů Klatovy - Cham v areálu Expozice lidové architektury Chanovice 

CZ a DE verze

Propagační plakát Zpřístupnění expozice Tradiční lidová kultura regionů Klatovy - Cham v Chanovicích