Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Expozice lidové architektury v Chanovicích – transfer a rekonstrukce roubené obytné chalupy Těšetiny čp. 12

Kontakt

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235

e-mail: info@muzeumklatovy.cz

ID datové schránky: cnurb82 


Den řemesel 2022 v Chanovicích

V sobotu 9. července 2022 od 10.00 do 18.00 hodin
 
/muzeumkt/user/2022/Den remesel.pdf

Výstava: "Historie sportu v Klatovech"

Od 16. 6. 2022 do 25. 09. 2022
 
/muzeumkt/user/2022/sport.pdf

Výstava: "Spálený les 1942"

Od 31. 5. 2022 do 3. července 2022 v bývalé vězeňské kapli Okresního soudu v Klatovech 
 
/muzeumkt/user/2022/vystava_kaple_2022.pdf

Cyklus přednášek k této výstavě: 
/muzeumkt/user/2022/cyklus přednášek.pdf 

Nabídka

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji - podrobně zde: publikace


Spolupracujeme

Přehled spolupracujících institucí naleznete zde

Doporučujeme


Šumava
Klatovsko - aktuality, kultura, sport

Expozice lidové architektury v Chanovicích – transfer a rekonstrukce roubené obytné chalupy Těšetiny čp. 12

Expozice lidové architektury v Chanovicích – transfer a rekonstrukce roubené obytné chalupy Těšetiny čp. 12  realizace v letech 2009 – 2012 podpořena z Evropského fondu pro regionální rozvoj ROP Jihozápad, Směr budoucnost – cíl prosperita

Záchranu tohoto objektu přenesením do chanovického skanzenu řešilo klatovské muzeum od roku 2000. Původní majitel měl sice zájem na sejmutí památkové ochrany a demolici této nemovité kulturní památky, ale k té spíše docházelo samovolným způsobem. Další vlastník pozemku a objektu pomohl alespoň s administrativním vyřešením souhlasu Ministerstva kultury České republiky s přemístěním a znovupostavením chalupy na ploše skanzenu.

Roubený objekt se podařilo zaměřit a kresebně dokumentovat a také u něj provést podrobnou fotodokumentaci (2001). Zároveň bylo potřeba vyřídit stavební povolení pro vlastní demolici v Těšetinech  (2008) a také pro nové provedení stavby v Chanovicích (2004).

Velkou šancí pro realizaci záměru a splnění plánu klatovských muzejníků bylo vyhlášení 3. výzvy programu Regionálního operačního programu  NUTS II Jihozápad, který podpořil revitalizaci památek a  využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu. Zpracovaná projektová žádost včetně požadovaných příloh byla předána do kanceláře Územního odboru implementace programu v Plzni dne 28. července 2008. 8. září 2008 obdrželo Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech oznámení o kladném výsledku hodnocení přijatelnosti navrženého projektu a během ledna 2009 se dolaďovala smlouva o realizaci a podpoře našeho záměru. Obytná roubená chalupa Těšetiny čp. 12 byla na místě rozebrána v srpnu 2009 a ještě před koncem tohoto roku byly na novém místě zrealizovány základy a kamenný sokl pod vlastní objekt. Znovupostavení chalupy se sice z důvodu častého vlhkého počasí a potřeby velké výměny fyzicky dožilé dřevní hmoty zdrželo o dva roky, ale v květnu roku 2012 po kolaudačním řízení je objekt součástí návštěvnické trasy v Expozici lidové architektury v Chanovicích.

Návštěvnici měli možnost poprvé se seznámit i s jeho vnitřní částí v sobotu 7. července 2012 při příležitosti jubilejního 10. ročníku Dne řemesel – řemeslné přehlídky Plzeňského kraje.

 

Expozice lidové architektury v Chanovicích
Záchranný projekt pro ohrožené objekty lidového stavitelství v terénu jihozápadních Čech.
Prezentace dobových forem bydlení, zemědělských činností, podomácké výroby a řemesel na vesnici v období druhé poloviny 18. století až první poloviny 20. století.