Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Knihovna a archiv

Kontakt

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235

e-mail: info@muzemklatovy.cz

ID datové schránky: cnurb82 


Uzavření muzea a barokní lékárny

Od 18. prosince 2020 budou muzeum a barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech do odvolání pro veřejnost uzavřeny!!!

Uzavření studovny a badatelny

Od 18. prosince 2020 je studovna a badatelna do odvolání pro veřejnost uzavřena!!

Výstava "Retro"

Od 18. prosince 2020 je muzeum pro veřejnost UZAVŘENO!!! Po uvolnění opatření bude výstava "Retro" pro veřejnost znovu otevřena.

Od 3. prosince 2020 do 28. března 2021 výstava "Retro - výstava z dějin hmotné kultury 60.-80. let 20. století

 
/muzeumkt/user/2020/Retro.pdf

Výstavou Vás provedou naše usměvavé "retro" průvodkyně  
 

Nabídka

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji - podrobně zde: publikace

Spolupracujeme

Přehled spolupracujících institucí naleznete zde

Doporučujeme


Šumava
Klatovsko - aktuality, kultura, sport

Knihovna a archiv

Počátky knihovny souvisejí bezprostředně se vznikem muzea 14. září 1882, kdy byla zakoupena pozůstalost po sběrateli kuriozit Františku Jungovi. Jeho postavu barvitě vylíčil A. V. Šmilovský v povídce Krupař Kleofáš. V knihovně se nalézají fondy celky následujících knihoven: Knihovna klatovského gymnázia, Knihovna Krajského soudu v Klatovech a např. Knihovna bývalého archeologa, profesora Masarykovy univerzity v Brně, Emanuela Šimka. Nárůst fondů knihovny spadá především do doby mezi lety 1882 – 1945 a po roce 1990, kdy dochází k převzetí opuštěných fondů školních a spolkových knihoven nebo k převodům vyřazené literatury z jiných fondů, k darům, nákupům, ale především k aktivnímu sběru muzejními pracovníky. Fond muzejní knihovny v současnosti obnáší cca 130.000 svazků a slouží v prvé řadě jako základ pro výzkum jihozápadních Čech. Ve fondu knihovny tak nalezneme staré prvotisky a tisky  (do roku 1800), rukopisy především z 18. a 19. století, ale též rukopisné památky nadregionálního významu (Sborník práv Brikcího z Kaplice z roku 1465 a rukopisy z produkce dílny Jana Táborského z Klokotské Hory ze 16. století), regionální literaturu rozmanitých společenských oborů, kolekci výročních zpráv, poutní a jarmareční kramářské tisky, periodika z 19. až 21. století, sbírku exlibris atd.

Archiv

Nedílnou součást sbírkového fondu muzea tvořily již od vzniku instituce materiály archívní povahy. Díky úsilí Dr. Karla Hostaše byly např. v osmdesátých letech předminulého století zachráněny pozůstatky městského archívu. Instalace prvních předmětů a jejich zpřístupnění v budově radnice v roce 1883 a o rok později v prostorách bývalého gymnázia podnítily zájem veřejnosti o minulost města i regionu. Brzy se objevily i snahy nejrůznějších korporací a jednotlivců o doplnění a rozšíření muzejních sbírek převážně o materiály týkající se klatovských cechů a pozůstalostí významných klatovských rodin. Největší obohacení přinesly činnosti spojené s přípravami významných událostí, např. jubilejní (1891) a národopisné (1895) výstavy, Pošumavské výstavy 1909, z pozdější doby průmyslové a zemědělské výstavy (1920, 1921) nebo oslav 700. výročí založení města Klatovy. Po První světové válce byly získány i části několika patrimoniálních archívů a knihoven. Po ustavení Státního okresního archívu v Klatovech (1960) došlo k postupnému předávání části archívního fondu (hlavně materiálů z provenience městského úřadu a spolků). Další materiály z patrimoniálních archívů byly převedeny do Krajského úřadu Klatovy a do Státního oblastního archivu v Plzni. V současné době obsahuje muzejní archív několik desítek metrů písemných a tištěných dokumentů z pozůstalostí významných osobností, osobní archív obsahující dokumenty slavných osobností i nejvýznamnějších klatovských rodin, plakáty, pozvánky, vizitky, reklamy, ceníky, vzorníky, prospekty apod., dále bohatou sbírku hudebnin 19. století, obrazové, zvukové a audiovizuální prameny dokumentující veřejný, hospodářský a kulturní život regionu, součástí archivu je i rozsáhlá sbírka pohlednic, kolekce map a plánů, otisky pečetí, razítka a soubor štočků, v posledních letech se vytváří fond školních obrazových tabulí.

Pro badatele je fond knihovny a archívu prezenčně přístupný každé pondělí a středu od 7.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Od 18. prosince 2020 je studovna a badatelna pro veřejnost do odvolání uzavřena!!! 

 

 

 

 

Od 1. 6. 2017 v provozu Online katalog, který se postupně doplňuje. Online katalog


Pracovníci knihovnicko informačního oddělení:

Vedoucí: Jindřich Hůrka; tel.: 376 326 353; e-mail: hurka.muzeum@email.cz
Knihovník: Renata Chroustová; tel.: 376 326 353; e-mail: chroustova.muzeum@email.cz
Knihovník: Alena Polívková; tel.: 376 326 353
Archivář: Jan Jirák; tel.: 376 326 352; e-mail: jirak.muzeum@email.cz 
Dokumentátor archiváře: Kateřina Sirotková; tel.: 376 326 352; e-mail: sirotkova.muzeum@email.cz