Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Knihovna a archiv

Kontakt

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235

e-mail: info@muzemklatovy.cz

ID datové schránky: cnurb82 


Výstava: "Kůň a člověk při práci v lesích na Šumavě"

Slavnostní zahájení proběhne ve středu 20. října 2021 od 17.00 hodin.  
 
/muzeumkt/user/2021/Kun_a_clovek_POZVANKA_A5.pdf

Výstava: "Šumava"

Výstava fotografií Miloše Kašpara.
Slavnostní zahájení proběhne ve středu 20. října 2021 od 18.00 hodin. 
 
/muzeumkt/user/2021/Sumava.pdf

Studovna a badatelna muzea

Pro veřejnost otevřeno každou středu 7.30-12.00 a 13.00-17.00 hodin (max. 2 osoby). Nutné dodržování protiepidemických opatření. Vstup pouze s respirátorem, nebo nanorouškou!!! Děkujeme.

Nabídka

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji - podrobně zde: publikace

Spolupracujeme

Přehled spolupracujících institucí naleznete zde

Doporučujeme


Šumava
Klatovsko - aktuality, kultura, sport

Projekt

Expozice lidové architektury v Chanovicích - doplnění expozice usedlosti středního sedláka o roubenou chalupu s chlévy, původem z Třebýciny čp. 7

 
/muzeumkt/user/2021/Projekt.pdf

Knihovna a archiv

Počátky knihovny souvisejí bezprostředně se vznikem muzea 14. září 1882, kdy byla zakoupena pozůstalost po sběrateli kuriozit Františku Jungovi. Jeho postavu barvitě vylíčil A. V. Šmilovský v povídce Krupař Kleofáš. V knihovně se nalézají fondy celky následujících knihoven: Knihovna klatovského gymnázia, Knihovna Krajského soudu v Klatovech a např. Knihovna bývalého archeologa, profesora Masarykovy univerzity v Brně, Emanuela Šimka. Nárůst fondů knihovny spadá především do doby mezi lety 1882 – 1945 a po roce 1990, kdy dochází k převzetí opuštěných fondů školních a spolkových knihoven nebo k převodům vyřazené literatury z jiných fondů, k darům, nákupům, ale především k aktivnímu sběru muzejními pracovníky. Fond muzejní knihovny v současnosti obnáší cca 130.000 svazků a slouží v prvé řadě jako základ pro výzkum jihozápadních Čech. Ve fondu knihovny tak nalezneme staré prvotisky a tisky  (do roku 1800), rukopisy především z 18. a 19. století, ale též rukopisné památky nadregionálního významu (Sborník práv Brikcího z Kaplice z roku 1465 a rukopisy z produkce dílny Jana Táborského z Klokotské Hory ze 16. století), regionální literaturu rozmanitých společenských oborů, kolekci výročních zpráv, poutní a jarmareční kramářské tisky, periodika z 19. až 21. století, sbírku exlibris atd.

Archiv

Nedílnou součást sbírkového fondu muzea tvořily již od vzniku instituce materiály archívní povahy. Díky úsilí Dr. Karla Hostaše byly např. v osmdesátých letech předminulého století zachráněny pozůstatky městského archívu. Instalace prvních předmětů a jejich zpřístupnění v budově radnice v roce 1883 a o rok později v prostorách bývalého gymnázia podnítily zájem veřejnosti o minulost města i regionu. Brzy se objevily i snahy nejrůznějších korporací a jednotlivců o doplnění a rozšíření muzejních sbírek převážně o materiály týkající se klatovských cechů a pozůstalostí významných klatovských rodin. Největší obohacení přinesly činnosti spojené s přípravami významných událostí, např. jubilejní (1891) a národopisné (1895) výstavy, Pošumavské výstavy 1909, z pozdější doby průmyslové a zemědělské výstavy (1920, 1921) nebo oslav 700. výročí založení města Klatovy. Po První světové válce byly získány i části několika patrimoniálních archívů a knihoven. Po ustavení Státního okresního archívu v Klatovech (1960) došlo k postupnému předávání části archívního fondu (hlavně materiálů z provenience městského úřadu a spolků). Další materiály z patrimoniálních archívů byly převedeny do Krajského úřadu Klatovy a do Státního oblastního archivu v Plzni. V současné době obsahuje muzejní archív několik desítek metrů písemných a tištěných dokumentů z pozůstalostí významných osobností, osobní archív obsahující dokumenty slavných osobností i nejvýznamnějších klatovských rodin, plakáty, pozvánky, vizitky, reklamy, ceníky, vzorníky, prospekty apod., dále bohatou sbírku hudebnin 19. století, obrazové, zvukové a audiovizuální prameny dokumentující veřejný, hospodářský a kulturní život regionu, součástí archivu je i rozsáhlá sbírka pohlednic, kolekce map a plánů, otisky pečetí, razítka a soubor štočků, v posledních letech se vytváří fond školních obrazových tabulí.

Pro badatele je fond knihovny a archívu prezenčně přístupný každé pondělí a středu od 7.30 do 12.00 a od 13.00 do 17.00 hodin.

Pro veřejnost otevřeno každou středu 7.30-12.00 a 13.00-17.00 hodin (max. 2 osoby). Nutné dodržování protiepidemických opatření. Vstup pouze s respirátorem, nebo nanorouškou!!! Děkujeme. 

 Od 1. 6. 2017 v provozu Online katalog, který se postupně doplňuje. Online katalog


Pracovníci knihovnicko informačního oddělení:

Vedoucí: Jindřich Hůrka; tel.: 376 326 353; e-mail: hurka.muzeum@email.cz
Knihovník: Renata Chroustová; tel.: 376 326 353; e-mail: chroustova.muzeum@email.cz
Knihovník: Alena Polívková; tel.: 376 326 353
Archivář: Jan Jirák; tel.: 376 326 352; e-mail: jirak.muzeum@email.cz 
Dokumentátor archiváře: Kateřina Sirotková; tel.: 376 326 352; e-mail: sirotkova.muzeum@email.cz