Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Provozní oddělení

Kontakt

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235

e-mail: info@muzemklatovy.cz

ID datové schránky: cnurb82 


Uzavření muzea a barokní lékárny

Od 18. prosince 2020 budou muzeum a barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech do odvolání pro veřejnost uzavřeny!!!

Uzavření studovny a badatelny

Od 18. prosince 2020 je studovna a badatelna do odvolání pro veřejnost uzavřena!!

Výstava "Retro"

Od 18. prosince 2020 je muzeum pro veřejnost UZAVŘENO!!! Po uvolnění opatření bude výstava "Retro" pro veřejnost znovu otevřena.

Od 3. prosince 2020 do 28. března 2021 výstava "Retro - výstava z dějin hmotné kultury 60.-80. let 20. století

 
/muzeumkt/user/2020/Retro.pdf

Výstavou Vás provedou naše usměvavé "retro" průvodkyně  
 

Nabídka

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji - podrobně zde: publikace

Spolupracujeme

Přehled spolupracujících institucí naleznete zde

Doporučujeme


Šumava
Klatovsko - aktuality, kultura, sport

Provozní oddělení

Provozní oddělení vzniklo v klatovském muzeu na počátku 90. let minulého století, tedy v době, kdy si to vynutily zvýšené aktivity ústavu. Jeho úkolem je následující činnost:

 • zajištění průvodcovské služby a dozorů ve stálé expozici, ve výstavách a v barokní lékárně – styk s veřejností
 • koordinace akcí v přednáškovém sále muzea (např. přednášek, tematických a odborných seminářů, slavnostních setkání, komponovaných pořadů, hudebních a divadelních vystoupení amatérských i profesionálních umělců, promítání videosnímků, vzdělávacích cyklů – paličkování apod.) a  pronájem tohoto sálu,
 • koordinace výstavní činnosti muzea, spolupráce při organizačním zajištění jednotlivých výstav, dle potřeby pomoc při instalaci výstav, organizační, technické a personální zajištění slavnostních zahájení jednotlivých výstav
 • zajištění propagace činnosti muzea – spolupráce na zhotovování pozvánek a plakátů, zajištění roznosu pozvánek, zajištění výlepu plakátů, obměny vývěsní skříňky u hlavního vchodu do muzea, spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, spolupráce na tvorbě a korekturách propagačních materiálů muzea (tiskovin)
 • organizační zajištění a částečně realizace výstavní činnosti muzea mimo vlastní prostory
 • organizace prodeje publikací vydaných muzeem,
 • zajištění vnitropodnikových revizí
 • průběžný úklid hlavní budovy muzea a barokní lékárny, údržba květin ve veřejně přístupných prostorách muzea
 • preventivní kontroly dodržování předpisů o PO a BOZP
 • organizační zajištění školení pracovníků o PO a BOZP, koordinace periodických revizí dle požadavků zákona, sledování a doplňování potřebných náležitostí administrativních nebo fyzických v oblasti PO a BOZP, vedení deníku dispečera
 • jednání s případnými dárci finančních či věcných darů pro provoz muzea i do sbírkového fondu muzea
 • vedení operativní evidence kancelářských a provozních potřeb a jejich průběžné doplňování,  dále též vedení části evidence pracovních pomůcek a ochranných prostředků pracovníků  muzea v Klatovech
 • spolupráce s odbornými pracovníky na každoroční inventarizaci majetku i sbírkových předmětů organizace.

Vedoucí provozního oddělení: Mgr. Ivan Šlajs
tel.: 376 326 351, 603 267 600; email: slajs@muzeumklatovy.cz