Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Provozní oddělení

Kontakt

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235

e-mail: info@muzemklatovy.cz

ID datové schránky: cnurb82 


Studovna a badatelna muzea

DO 31. srpna 2020 PRO VEŘEJNOST OTEVŘENO KAŽDÉ PONDĚLÍ 7.30-12.00 a 13.00-17.00 hodin. Badatele prosíme o používání dezinfekce!!! Děkujeme.

Výstava: "Spodánky a ranošenky"

Výstava k dějinám spodního prádla prodloužena do 28. září 2020

/muzeumkt/user/2019/spodni pradlo.pdf

Výstava: "Hygiena našich předků"

Výstava prodloužena do 28. září 2020
  
/muzeumkt/user/2019/hygiena.pdf

 

Výstava: "Praha stověžatá"

Výstava textilních obrazů od 12.5. 2020 do 28.9. 2020
 
/muzeumkt/user/2020/patchwork Praha.pdf

Výstava: "V jako vítězství - 5. květen 1945"

Od 19.2. 2020 do 28.9. 2020
 
/muzeumkt/user/2020/osvobozeni.pdf

Nabídka

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji - podrobně zde: publikace

Spolupracujeme

Přehled spolupracujících institucí naleznete zde

Doporučujeme


Šumava
Klatovsko - aktuality, kultura, sport

Provozní oddělení

Provozní oddělení vzniklo v klatovském muzeu na počátku 90. let minulého století, tedy v době, kdy si to vynutily zvýšené aktivity ústavu. Jeho úkolem je následující činnost:

 • zajištění průvodcovské služby a dozorů ve stálé expozici, ve výstavách a v barokní lékárně – styk s veřejností
 • koordinace akcí v přednáškovém sále muzea (např. přednášek, tematických a odborných seminářů, slavnostních setkání, komponovaných pořadů, hudebních a divadelních vystoupení amatérských i profesionálních umělců, promítání videosnímků, vzdělávacích cyklů – paličkování apod.) a  pronájem tohoto sálu,
 • koordinace výstavní činnosti muzea, spolupráce při organizačním zajištění jednotlivých výstav, dle potřeby pomoc při instalaci výstav, organizační, technické a personální zajištění slavnostních zahájení jednotlivých výstav
 • zajištění propagace činnosti muzea – spolupráce na zhotovování pozvánek a plakátů, zajištění roznosu pozvánek, zajištění výlepu plakátů, obměny vývěsní skříňky u hlavního vchodu do muzea, spolupráce s hromadnými sdělovacími prostředky, spolupráce na tvorbě a korekturách propagačních materiálů muzea (tiskovin)
 • organizační zajištění a částečně realizace výstavní činnosti muzea mimo vlastní prostory
 • organizace prodeje publikací vydaných muzeem,
 • zajištění vnitropodnikových revizí
 • průběžný úklid hlavní budovy muzea a barokní lékárny, údržba květin ve veřejně přístupných prostorách muzea
 • preventivní kontroly dodržování předpisů o PO a BOZP
 • organizační zajištění školení pracovníků o PO a BOZP, koordinace periodických revizí dle požadavků zákona, sledování a doplňování potřebných náležitostí administrativních nebo fyzických v oblasti PO a BOZP, vedení deníku dispečera
 • jednání s případnými dárci finančních či věcných darů pro provoz muzea i do sbírkového fondu muzea
 • vedení operativní evidence kancelářských a provozních potřeb a jejich průběžné doplňování,  dále též vedení části evidence pracovních pomůcek a ochranných prostředků pracovníků  muzea v Klatovech
 • spolupráce s odbornými pracovníky na každoroční inventarizaci majetku i sbírkových předmětů organizace.

Vedoucí provozního oddělení: Mgr. Ivan Šlajs
tel.: 376 326 351, 603 267 600; email: slajs@muzeumklatovy.cz