Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech

Kontakt

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235

e-mail: info@muzeumklatovy.cz

ID datové schránky: cnurb82 


Den řemesel 2022 v Chanovicích

V sobotu 9. července 2022 od 10.00 do 18.00 hodin
 
/muzeumkt/user/2022/Den remesel.pdf

Výstava: "Historie sportu v Klatovech"

Od 16. 6. 2022 do 25. 09. 2022
 
/muzeumkt/user/2022/sport.pdf

Výstava: "Spálený les 1942"

Od 31. 5. 2022 do 3. července 2022 v bývalé vězeňské kapli Okresního soudu v Klatovech 
 
/muzeumkt/user/2022/vystava_kaple_2022.pdf

Cyklus přednášek k této výstavě: 
/muzeumkt/user/2022/cyklus přednášek.pdf 

Nabídka

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji - podrobně zde: publikace


Spolupracujeme

Přehled spolupracujících institucí naleznete zde

Doporučujeme


Šumava
Klatovsko - aktuality, kultura, sport

Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech

Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech je muzejní spolek založený několika aktivními regionálními vlastivědnými pracovníky v dubnu roku 1996 na pomoc dobrovolné vlastivědné práci v regionu jihozápadních Čech. Společnost je občanským sdružením ustanoveným podle zákona č. 83/90 Sb., s vlastní právní subjektivitou. Jejím posláním je:

  • podporovat, organizovat a koordinovat činnost vlastivědných pracovníků,  kteří mají zájem o regionální historické a vlastivědné bádání, jeho výsledky, využívání a šíření historických poznatků a o rozvíjení vlastivědné práce v jihozápadních Čechách,
  • všestranně usilovat o upevňování a šíření povědomí veřejnosti, že jen širokou spoluprací a pochopením všech lze pro budoucí generace chránit a zachránit památky a doklady cenné a nutné pro objektivní poznávání a hodnocení historického vývoje,
  • všestranně podporovat sběratelskou, dokumentační, badatelskou, prezentační, propagační a výchovnou práci klatovského muzea i ostatních muzeí a památníků v jihozápadních Čechách,
  • vychovávat mladou generaci k zájmu o regionální historické a vlastivědné bádání,
  • respektovat základy rozvoje českého muzejnictví,
  • podporovat a rozvíjet akce ke zlepšování kvality životního prostředí a prosazování strategie trvale udržitelného života.

Své poslání naplňuje průběžně společnost prací na různých projektech, jež jsou hodnoceny na každoroční valné hromadě.

Členem Společnosti se může na základě písemné přihlášky stát každý, kdo má zájem o aktivní podíl na realizovaných projektech muzea a spolku.

Kontakt:

Vlastivědná společnost REGIO v Klatovech
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235