Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Historické pracoviště

Kontakt

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235

e-mail: info@muzeumklatovy.cz

ID datové schránky: cnurb82 

 

 

 

Výstava: "Posedlí čajem a Orientem"

Od 29. května do 8. září 2024
 
/muzeumkt/user/2024/orient_pozvanka.pdf

Online katalog knihovny

Nabídka

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji - podrobně zde: publikace


Spolupracujeme

Přehled spolupracujících institucí naleznete zde

Doporučujeme


Šumava
Klatovsko - aktuality, kultura, sport

Historické pracoviště

Nejdéle vedenou sbírkou muzea je sbírka umělecko – historická, které se však v průběhu existence muzea věnovali mnozí odborní pracovníci muzea – historikové. Jejím základem byly již první předměty pocházející z pozůstalosti klatovského měšťana, mlynáře a krupaře Františka Junga. Ten od 60. let 19. století sbíral různé starožitnosti, pamětihodnosti a kuriozity vztahující se ke Klatovům a jejich okolí. Odkoupení této kolekce pro sbírky nově založeného muzea umožnilo po utřídění jejich vystavení v budově radnice, což vedlo k zájmu veřejnosti a k rozhojnění četnými dary klatovských měšťanů i rodáků  žijících v cizině. Mezi sbírkami umělecko-historickými nalézáme jak výjimečné  předměty (památky práva útrpného, církevní památky apod.), tak také předměty každodenního používání z měšťanského a církevního prostředí. Jejich utřídění umožňuje snazší orientaci a vědecké zhodnocení celého tohoto množství exponátů. Proto v rámci umělecko-historických sbírek vznikly některé specializované sbírky.

Sbírka skla vznikala v průběhu celé existence muzea. Zastoupeny jsou v ní především produkce českých skláren, ale také srovnávací předměty ze skláren evropských. Po umělecké stránce pozoruhodnou je sbírka skla z let 1890 - 1915.

Sbírka keramiky a porcelánu je svým charakterem velice různorodá. V současné době je keramika a majolika oddělena od porcelánu a z velké části zpracována. Nacházejí se zde významné kolekce známých keramických dílen (Modra, Holič atd.) a průřez z českých i evropských porcelánek (Míšeň, Vídeň, Delft a pod.).

Numismatická a faleristická sbírka čítá dnes několik tisíc kusů. První předměty pocházejí opět ze sbírky Jungovy. V dalších letech byla rozhojňována dary i koupí, takže dnes bohatá kolekce dokumentuje historický vývoj českého státu za celou dobu jeho existence od středověku do současnosti a kolekce medailí, řádů a vyznamenání dokládá rozmanité obory lidské činnosti (medaile) a historii vojenství (řády a vyznamenání). Numismatické položky sbírkového fondu pocházející z mimorepublikových lokalit jsou datovány především do 20. století.

Sbírka obrazů čítá přibližně 6.500 originálů olejomaleb, akvarelů, pastelů, grafiky a kreseb,  tak též tvorbu regionálních umělců.

Sbírka cínu je souborem cínového nádobí z měšťanského období zahrnující celé stolní soubory i zajímavé jednotliviny z této oblasti.

Sbírka cca 200 – 250 plastik je ukázkou regionálního sochařského umění. Je prezentována především polychromovanou dřevořezbou. Mezi vynikající patří socha Světice s rouškou, pocházející z období kolem roku 1360 z okruhu Parléřovské huti a dále P. Maria a sv. Jan Evangelista z kostela sv. Michala v Lubech u Klatov, pocházející  z období kolem roku 1520. Vedle dalších děl barokních umělců se ve sbírce nacházejí též četné práce lidových umělců Klatovska z kostelů, kaplí a nik hospodářských usedlostí.

Sbírku hodin bychom mohli rozdělit na dvě menší podsbírky. Ta první část jsou reprezentativní hodiny pocházející z měšťanských domácností konce 18. až počátku 20. století, její součástí jsou i zástupci hodinářské výroby ze současnosti. Cca 30 ks je zastoupena produkce z lidového prostředí – ukázky lidového přístupu k výrobě hodin. Významná kolekce hodin vznikla v dílnách klatovských hodinářů.

Militaria (zbraně, uniformy, výstroj i výzbroj) jsou soustředěna ve sbírce, která rovněž tvoří významnou část sbírkového fondu muzea. Jsou v ní zastoupeny zbraně určené jak ke sběratelským účelům a starožitné ojedinělé exempláře, tak zbraně pro běžné používání ozbrojenými složkami  i pro civilní potřeby. Kolekce vznikala průběžně během celého období existence muzea, výraznější nárůst položek zaznamenává v období po založení muzea, ve 30. - 40. letech minulého století a v letech 50., kdy se součástí sbírek stala  pozůstalost generála Ševčoviče čítající mimo jiné také větší množství zbraní chladných i palných. Zastoupena je místní produkce (např. z puškařské dílny P. Staňka), republiková a cizokrajná (např. zbraně z Japonska, arabských států). Systematicky se touto sbírkou, stejně jako faleriemi, zabýval v 70. a 80. letech 20. století tehdejší historik muzea Dr. Jan Vogeltanz, který ji rozčlenil a zpracoval.

Nezanedbatelnou součástí muzejních sbírek jsou předměty dokládající řemeslnou, podomáckou, domáckou i průmyslovou výrobu v regionu v minulosti pocházející především ze sběrů a darů provázejících rozdělení klatovského muzea na Historické a národopisné museum města Klatov a Průmyslové museum pro Pošumaví v Klatovech v letech 1908 -  1948.

 

Pracovníci historického pracoviště:

Historik: Mgr. Lucie Hotová; tel.: 376 326 359; e-mail: hotova@muzeumklatovy.cz
Konzervátorka: Mgr. Karolina Vítovcová; tel.: 376 326 357; e-mail: vitovcova@muzeumklatovy.cz

Kontakt:

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz