Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech: Historické pracoviště

Kontakt

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362, 737 061 235

e-mail: info@muzemklatovy.cz

ID datové schránky: cnurb82 


Uzavření muzea a barokní lékárny

Od 18. prosince 2020 budou muzeum a barokní lékárna U Bílého jednorožce v Klatovech do odvolání pro veřejnost uzavřeny!!!

Uzavření studovny a badatelny

Od 18. prosince 2020 je studovna a badatelna do odvolání pro veřejnost uzavřena!!

Výstava "Retro"

Od 18. prosince 2020 je muzeum pro veřejnost UZAVŘENO!!! Po uvolnění opatření bude výstava "Retro" pro veřejnost znovu otevřena.

Od 3. prosince 2020 do 28. března 2021 výstava "Retro - výstava z dějin hmotné kultury 60.-80. let 20. století

 
/muzeumkt/user/2020/Retro.pdf

Výstavou Vás provedou naše usměvavé "retro" průvodkyně  
 

Nabídka

Publikace, katalogy, pohlednice, pečetě, turistické suvenýry a turistické známky k prodeji - podrobně zde: publikace

Spolupracujeme

Přehled spolupracujících institucí naleznete zde

Doporučujeme


Šumava
Klatovsko - aktuality, kultura, sport

Historické pracoviště

Nejdéle vedenou sbírkou muzea je sbírka umělecko – historická, které se však v průběhu existence muzea věnovali mnozí odborní pracovníci muzea – historikové. Jejím základem byly již první předměty pocházející z pozůstalosti klatovského měšťana, mlynáře a krupaře Františka Junga. Ten od 60. let 19. století sbíral různé starožitnosti, pamětihodnosti a kuriozity vztahující se ke Klatovům a jejich okolí. Odkoupení této kolekce pro sbírky nově založeného muzea umožnilo po utřídění jejich vystavení v budově radnice, což vedlo k zájmu veřejnosti a k rozhojnění četnými dary klatovských měšťanů i rodáků  žijících v cizině. Mezi sbírkami umělecko-historickými nalézáme jak výjimečné  předměty (památky práva útrpného, církevní památky apod.), tak také předměty každodenního používání z měšťanského a církevního prostředí. Jejich utřídění umožňuje snazší orientaci a vědecké zhodnocení celého tohoto množství exponátů. Proto v rámci umělecko-historických sbírek vznikly některé specializované sbírky.

Sbírka skla vznikala v průběhu celé existence muzea. Zastoupeny jsou v ní především produkce českých skláren, ale také srovnávací předměty ze skláren evropských. Po umělecké stránce pozoruhodnou je sbírka skla z let 1890 - 1915.

Sbírka keramiky a porcelánu je svým charakterem velice různorodá. V současné době je keramika a majolika oddělena od porcelánu a z velké části zpracována. Nacházejí se zde významné kolekce známých keramických dílen (Modra, Holič atd.) a průřez z českých i evropských porcelánek (Míšeň, Vídeň, Delft a pod.).

Numismatická a faleristická sbírka čítá dnes několik tisíc kusů. První předměty pocházejí opět ze sbírky Jungovy. V dalších letech byla rozhojňována dary i koupí, takže dnes bohatá kolekce dokumentuje historický vývoj českého státu za celou dobu jeho existence od středověku do současnosti a kolekce medailí, řádů a vyznamenání dokládá rozmanité obory lidské činnosti (medaile) a historii vojenství (řády a vyznamenání). Numismatické položky sbírkového fondu pocházející z mimorepublikových lokalit jsou datovány především do 20. století.

Sbírka obrazů čítá přibližně 6.500 originálů olejomaleb, akvarelů, pastelů, grafiky a kreseb,  tak též tvorbu regionálních umělců.

Sbírka cínu je souborem cínového nádobí z měšťanského období zahrnující celé stolní soubory i zajímavé jednotliviny z této oblasti.

Sbírka cca 200 – 250 plastik je ukázkou regionálního sochařského umění. Je prezentována především polychromovanou dřevořezbou. Mezi vynikající patří socha Světice s rouškou, pocházející z období kolem roku 1360 z okruhu Parléřovské huti a dále P. Maria a sv. Jan Evangelista z kostela sv. Michala v Lubech u Klatov, pocházející  z období kolem roku 1520. Vedle dalších děl barokních umělců se ve sbírce nacházejí též četné práce lidových umělců Klatovska z kostelů, kaplí a nik hospodářských usedlostí.

Sbírku hodin bychom mohli rozdělit na dvě menší podsbírky. Ta první část jsou reprezentativní hodiny pocházející z měšťanských domácností konce 18. až počátku 20. století, její součástí jsou i zástupci hodinářské výroby ze současnosti. Cca 30 ks je zastoupena produkce z lidového prostředí – ukázky lidového přístupu k výrobě hodin. Významná kolekce hodin vznikla v dílnách klatovských hodinářů.

Militaria (zbraně, uniformy, výstroj i výzbroj) jsou soustředěna ve sbírce, která rovněž tvoří významnou část sbírkového fondu muzea. Jsou v ní zastoupeny zbraně určené jak ke sběratelským účelům a starožitné ojedinělé exempláře, tak zbraně pro běžné používání ozbrojenými složkami  i pro civilní potřeby. Kolekce vznikala průběžně během celého období existence muzea, výraznější nárůst položek zaznamenává v období po založení muzea, ve 30. - 40. letech minulého století a v letech 50., kdy se součástí sbírek stala  pozůstalost generála Ševčoviče čítající mimo jiné také větší množství zbraní chladných i palných. Zastoupena je místní produkce (např. z puškařské dílny P. Staňka), republiková a cizokrajná (např. zbraně z Japonska, arabských států). Systematicky se touto sbírkou, stejně jako faleriemi, zabýval v 70. a 80. letech 20. století tehdejší historik muzea Dr. Jan Vogeltanz, který ji rozčlenil a zpracoval.

Nezanedbatelnou součástí muzejních sbírek jsou předměty dokládající řemeslnou, podomáckou, domáckou i průmyslovou výrobu v regionu v minulosti pocházející především ze sběrů a darů provázejících rozdělení klatovského muzea na Historické a národopisné museum města Klatov a Průmyslové museum pro Pošumaví v Klatovech v letech 1908 -  1948.

 

Pracovníci historického pracoviště:

Historik: Mgr. Lucie Hotová; tel.: 376 326 359; e-mail: hotova.muzeum@email.cz
Konzervátorka: Mgr. Karolina Vítovcová; tel.: 376 326 357; e-mail: vitovcova.muzeum@email.cz (v současné době na MD)

Kontakt:

Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, příspěvková organizace
Hostašova 1, 339 01 Klatovy IV.

tel.: 376 326 362
e-mail: info@muzeumklatovy.cz